Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Mobil: 0988 650 003 Email: info@locthangcontainer.com Mobil: 0988 650 003 Email: info@locthangcontainer.com Mobil: 0988 650 003 Email: info@locthangcontainer.com Mobil: 0988 650 003 Email: info@locthangcontainer.com

Thống kê

Tin tức

Container Kho - Mua Bán Container

Liên hệ : Trương Văn Hoàng Mobile : 0988 650 003 Email: info@locthangcontainer.com

CONTAINER KHO 10 FEET GP

Kích Thước Ngoài: (D 3,029mm x R 2,438mm x C 2,591mm)

Chất Lượng: 75% - 95%

TÌNH TRẠNG CHUNG CONTAINER

Kín nước, không thủng.Cửa đóng mở dễ dàng.

Kiên cố vững chãi. Chịu được mọi thời tiết.

CONTAINER KHO 20 FEET GP:

Kích Thước Ngoài: (D 6,058mm x R 2,438mm x C 2,591mm)

Chất Lượng: 75% - 95%

TÌNH TRẠNG CHUNG CONTAINER

Kín nước, không thủng.Cửa đóng mở dễ dàng.

Kiên cố vững chãi. Chịu được mọi thời tiết.

CONTAINER KHO 40 FEET GP:

Kích Thước Ngoài: (D 12,192mm x R 2,438mm x C 2,591mm)

Chất Lượng: 75% - 95%

TÌNH TRẠNG CHUNG CONTAINER

Kín nước, không thủng.Cửa đóng mở dễ dàng.

Kiên cố vững chãi. Chịu được mọi thời tiết.

CONTAINER KHO 40 FEET GP 2 CỬA:

Kích Thước Ngoài: (D 12,192mm x R 2,438mm x C 2,591mm)

Chất Lượng: 75% - 95%

TÌNH TRẠNG CHUNG CONTAINER

Kín nước, không thủng.Cửa đóng mở dễ dàng.

Kiên cố vững chãi. Chịu được mọi thời tiết.

CONTAINER KHO 40 FEET HC:

Kích Thước Ngoài: (D 12,192mm x R 2,438mm x C 2,896mm)

Chất Lượng: 75% - 95%

TÌNH TRẠNG CHUNG CONTAINER

Kín nước, không thủng.Cửa đóng mở dễ dàng.

Kiên cố vững chãi. Chịu được mọi thời tiết.

 

 

Các tin khác