Container

Thống kê

Container Open Top 40 Feet, Mở Đà Trên Cửa

Container Open Top 40 Feet, Mở Đà Trên Cửa
Container Open Top 40 Feet, Mở Đà Trên Cửa
Mã SP:
Giá:vui lòng gọi...

Loại Container

Chi tiết kỹ thuật

Container 40 feet mở nóc

 

Bên ngoài

Dài

12,1 m

Rộng

2,44 m

Cao

2,59 m

Bên trong

Dài

12,0 m

Rộng

2,34 m

Cao

2,36 m

Cửa Cont

Rộng

2,34 mo

Cao

2,28 m

Trọng lượng container 40 feet

3,8 tấn

Trọng lượng hàng

26,6 tấn

Tổng trọng lượng

30 tấn