Container

Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn

Thống kê

Container Open Top 40 Feet Mở Bửng Bên Hông

Container Open Top 40 Feet Mở Bửng Bên Hông
Container Open Top 40 Feet Mở Bửng Bên Hông
Mã SP:40OT
Giá:vui lòng gọi...
  • TÌNH TRẠNG CHUNG CONTAINER
  • Cửa đóng mở dễ dàng.
  • Kiên cố vững chãi. Chịu được mọi thời tiết.
  • Mở nóc gia cường hai đà dọc bằng U160, lắp đặt kèo và bạt.
  • Hai vách hông ốp 10 thanh U160.
  • Lắp baga chứa bạt.
  • Gia cường đà dọc dưới bằng U160.
  • Lắp 12 bững 900mm x 2.000mm.