Hỗ trợ trực tuyến

Quảng cáo

Mobil: 0988 650 003 Email: info@locthangcontainer.com Mobil: 0988 650 003 Email: info@locthangcontainer.com Mobil: 0988 650 003 Email: info@locthangcontainer.com Mobil: 0988 650 003 Email: info@locthangcontainer.com

Thống kê

Container Kho Tân Trang Làm Mới

Container Kho Tân Trang Làm Mới
Container Kho Tân Trang Làm Mới
Mã SP:
Giá:vui lòng gọi...

Container Kho Tân Trang Làm Mới

Kích thước

Container 40' thường (40'DC)

hệ Anh

hệ mét

Bên ngoài

Dài

40'

12,192 m

Rộng

8'

2,438 m

Cao

8'6"

2,591 m

Bên trong(tối thiểu)

Dài

 

11,998 m

Rộng

 

2,330 m

Cao

 

2,350 m

Trọng lượng toàn bộ (hàng & vỏ)

 

67,200lb

30,480 kg