Container

Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn Mobil: 0988 650 003 Email: hoangcontainer@gmail.com; Website : www.containerservice.com.vn

Thống kê

Contaier Open Side 45 feet

Contaier Open Side 45 feet
Contaier Open Side 45 feet
Mã SP:45OS
Giá:vui lòng gọi...

CONTAINER OPEN SIDE 45 FEET

Kích Thước Ngoài: (D 13,716mm x R 2,438mm x C 2,591mm)

Chất Lượng: 75% - 100%

TÌNH TRẠNG CHUNG CONTAINER

Kín nước, không thủng.Cửa đóng mở dễ dàng.

Kiên cố vững chãi. Chịu được mọi thời tiết.