Container

Thống kê

Contaier Kho 40 Feet HC

Contaier Kho 40 Feet HC
Contaier Kho 40 Feet HC
Mã SP:40HC
Giá:vui lòng gọi...

Container tiêu chuẩn ISO, kích thước và trọng lượng container tiêu chuẩn như bảng dưới đây.

 

40 Feet High Cube Container

Specification

External

Width

2,440 mm

8 feet

Height

2,895 mm

9 feet 6.0 in

Length

12,190 mm

40 feet

Interior

Width

2,352 mm

7feet 8.6 in

Height

2,698 mm

8 feet 10.2 in

Length

12,023 mm

39 feet 5.3 in

Door

Width

2,340 mm

92.1 in

Height

2,585 mm

101.7 in

Cubic Capacity

76.2 cu m

2,694 cu feet

Tare Weight

3,900 kg

8,598 lbs

Max. Payload

26,580 kg

58,598 lbs

Max. Gross Weight

30,480 kg

67,196 lbs