Container

Thống kê

Contaier Kho 40 Feet GP

Contaier Kho 40 Feet GP
Contaier Kho 40 Feet GP
Mã SP:
Giá:vui lòng gọi...

Container tiêu chuẩn ISO, kích thước và trọng lượng container tiêu chuẩn như bảng dưới đây.

40’ Dry Container

Specification

External

Width

2,440 mm

8 feet

Height

2,590 mm

8 feet 6.0 in

Length

12,190 mm

40 feet

Interior

Width

2,350 mm

7feet 8.5 in

Height

2,392 mm

7 feet 10.2 in

Length

12,032 mm

39 feet 5.7 in

Door

Width

2,338 mm

92.0 in

Height

2,280 mm

89.8 in

Cubic Capacity

67.6 cu m

2,389 cu feet

Tare Weight

3,730 kg

8,223 lbs

Max. Payload

26,750 kg

58,793 lbs

Max. Gross Weight

30,480 kg

67,196 lbs